Cookiebeleid

Welkom bij Club Brugge!

Onze gegevens zijn: Club Brugge NV, Olympialaan 72, 8200 Brugge,
met ondernemingsnummer 0460.444.251 (hierna “Club Brugge”, “wij” of “ons”).

1. Kennisgeving

Dit cookiebeleid beschrijft hoe Club Brugge gebruik maakt van
‘cookie’ technologie via haar websites, mobiele applicaties, webshops,
ticketshops, draadloze (wifi, bluetooth) netwerken, software of andere online
producten en diensten (hierna “Online Diensten”).

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een
website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt
wanneer u de website of een andere online omgeving raadpleegt. De cookie bevat
een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan
de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken
(een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de
server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website
samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf
geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw
computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel
apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie
bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een
vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over
het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren
tussen de verschillende onderdelen van een website. Bovendien bieden cookies de
mogelijkheid om je voorkeuren te onthouden, hetzij tijdens je bezoek aan de
website, hetzij met het oog op een volgend bezoek. Cookies kunnen ook gebruikt
worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter
te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en
behoeften.

In ons ‘cookiebeleid’ worden meerdere analoge technologieën gebruikt, zoals cookies,
webbakens, pixels en GIF, allen ‘cookies’ genoemd. Wij leggen hierna uit welke cookies wij
gebruiken en hoe u ze kan controleren. Lees ook ons privacybeleid dat de
regels vastlegt die wij volgen als wij cookies gebruiken en als wij
persoonsgegevens die wij over u hebben ingewonnen, verwerken.

U hebt de mogelijkheid om al dan niet in te stemmen met ons
cookiebeleid. Wanneer u geen toestemming geeft, hebt u toegang tot de openbare
pagina’s van de Online Diensten maar bepaalde functies kunnen in dat geval
beperkt of onmogelijk zijn. U vindt hierna meer uitleg daarover.

 

2. Doeleinden

Wij kunnen via onze Online Diensten de hierna vermelde categorieën
van cookies voor de hierna vermelde doeleinden verwerken. Deze doeleinden
omvatten daarnaast eveneens, zoals in ook ons privacybeleid omschreven:

om het gebruik in het algemeen van de
Online Diensten (ticketshop, clubshop, mobiele app, push notificaties van de
app, aanbiedingen, promoties…) zo veilig, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk
mogelijk te maken en om de  gebruikservaring van de Online Diensten te
optimaliseren;

- om via de online Diensten een inhoud te creëren die relevant is
voor u en om informatie, promoties, producten en diensten van Club Brugge en
van partners van Club Brugge aan te bieden en te integreren met andere
informatie, promoties, producten en diensten van derden;

- om te verwerken met het oog op reclame, marketing en direct
marketing ten behoeve van commerciële en promotionele acties, producten en
diensten van Club Brugge en van partners en leveranciers van Club Brugge.

 

3. Gebruik van cookies voor de Online Diensten

Club Brugge kan de volgende categorieën van cookies gebruiken in
het kader van de Online Diensten:

Noodzakelijke cookies. 
Deze cookies zijn onmisbaar om onze Online Diensten of bepaalde onderdelen ervan te
kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen
de verschillende onderdelen van de websites, om formulieren in te vullen, om
bestellingen te doen en de inhoud van uw winkelkarretje bij te houden. Ook
wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen, zijn cookies
noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we
toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert
zullen bepaalde onderdelen van de Online Diensten niet of niet optimaal werken.

 

Verbindingscookies. 
Dit zijn cookies en metabestanden die de communicatie op het netwerk ondersteunen (routeren van de
berichten, coderingsinformatie,…).

 

Cookies voor functionaliteit van de browser of
gebruiksvriendelijkheid. 

Bepaalde cookies memoriseren de dialoogtaal, of laten toe een pagina te personaliseren door rekening te houden met vorige opzoekingen of dialogen. Het eerste doel van deze cookies bestaat
erin om de dialogen gebruiksvriendelijker te maken. Zij kunnen ook nuttige
informatie bevatten, zoals de lopende aankopen (winkelmandje), de
gememoriseerde documentenlijst in een persoonlijke ruimte, etc. Deze cookies
worden gewist na een surfsessie of zij worden integendeel bewaard om te worden
aangevuld of opgefrist bij latere bezoeken.

 

Tijdelijke en permanente cookies. 
Cookies bestaan maar zolang als de uitwisseling of de conversatie duurt met de website
(maximum enkele uren) en ze worden gewist zodra de internetgebruiker de browser
verlaat; zij worden tijdelijke cookies genoemd. De andere cookies kunnen een
langere vastgestelde levensduur hebben of vastzitten aan een vervaldatum; het
betreffen permanente cookies. Ze worden pas gewist door een nieuw cookie dat
afkomstig is van de server die ze creëerde, desgevallend met nieuwe
vervaldatum. Zij kunnen ook worden gewist als de gebruiker hiertoe een
uitdrukkelijke handeling stelt door de historiek te wissen of de software die
de cookies surveilleert. Deze handelingen van de gebruiker wissen niet
noodzakelijk alle cookies en metabestanden die op de werkpost zijn opgeslagen.

 

Eerste partij of derde partijcookies. 
De tijdens de dialoog gememoriseerde cookies kunnen worden beheerd door de
bezochte Online Dienst, dit zijn cookies die eigen zijn aan de bezochte Online
Dienst (eerste partijcookies). Een cookie kan ook nader bepaald worden door een
andere dan de bezochte Online Dienst. Zo genereert de “I like” knop op een
pagina een cookie dat door Facebook wordt geïdentificeerd; Facebook kan het op
een later tijdstip lezen en wijzigen. Deze cookies worden derde partijcookies
genoemd; zij kunnen informatie bevatten over de open uitwisseling, zoals het
IP-adres van de internetgebruiker, het adres van de bezochte pagina of ieder
andere informatie. Wij kunnen ook derde partijcookies voor de functionaliteit
zelf van de uitwisselingen gebruiken, bijvoorbeeld voor webmail en andere
communicatie. Wanneer de derde partijcookies uitgeschakeld wordend door de
parameters van de browser te weigeren, kunnen er communicatieproblemen met de
Online Diensten website ontstaan. De derde partijcookies maken het dus mogelijk
dat er persoonsgegevens worden verzonden naar derden, hetzij direct (bijv. door
een actief bestanddeel dat aan een banner is gekoppeld), hetzij indirect door
cookies te plaatsen die toegankelijk zijn voor andere websites dan onze eigen
Online Diensten. Deze gegevensdoorgiftes zijn impliciet en gebeuren tijden het
opladen van de pagina.

 

Klaviervriendelijke Cookies. 
De op het toetsenbord opgestelde teksten om formulieren in te vullen worden bewaard
in cookies of in andere op de computer bewaarde metabestanden: zij doen
automatische tekstvoorstellen (identificatie, adres, paswoorden,…). Deze
informatie blijft beschikbaar voor de later bezochte websites. Er bestaan in de
browsers diverse mogelijkheden om de opslag van dergelijke informatie te
beheersen, de meest zekere is het gebruik van een virtueel klavier.

 

Statistische of analytische cookies. 
Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling
of over het gebruik van de Online Diensten (bezochte pagina’s, gemiddelde duur
van het bezoek,…) om de werking ervan te verbeteren. De gegevens die op die
manier worden verzameld, zijn in principe samengevoegd en worden anoniem
verwerkt maar kunnen ook voor andere doeleinden worden verwerkt.

 

Cookies voor technische prestaties. 
Dit zijn analytische cookies die technische informatie over de uitwisseling
vervoeren die bijvoorbeeld nuttig zijn voor een goede routering van de pagina’s
op het net of om communicatie-incidenten of -fouten te onthouden (met name om
het aantal foute authenticaties te tellen). Tot deze categorie behoren ook de
load balancing cookies waarmee requests kunnen worden verdeeld in functie van
het gebruik dat van de Online Diensten wordt gemaakt (bezochte pagina’s,…). De
gegevens die op die manier worden verzameld, worden in principe samengevoegd en
anoniem gemaakt maar kunnen ook voor andere doeleinden aangewend worden.

 

De cookies van bezoekherkomst. 
Door de cookies die de gebruiker terugstuurt, weten wij of de bezoeker van een andere
website komt (bovenaan het request met een derde partijcookie) of als hij zijn
bezoek op dezelfde site verderzet (bovenaan met het cookie eigen aan de
website) waardoor we het aantal gelezen pagina’s per bezoek kunnen tellen. Dit
laten wij ook toe om de herkomst van het bezoek te kennen, bijvoorbeeld de
bezoeken die gegenereerd werden via een opzoeking op een zoekmachine. Het is
dus ook een manier om de doelmatigheid te meten van de hits van de zoekmachine.
De meeste webhosts journaliseren deze cookies ook om aan hun klanten
statistieken te kunnen leveren.

 

Bezoek- op opvolgingscookies. 
Bezoekcookies zijn eigen cookies die toelaten het surftraject op de Online Diensten te
volgen. Ze zijn nuttig voor de ontwikkeling van de Online Diensten, om kde liks
of andere functies die de bezoeker activeerde, te tellen.

 

Raadpleegcijfercookies. 
De cookies die met onze Online Diensten worden uitgewisseld bevatten het IP-adres
van de gebruiker en dus informatie over de geografische locatie maar ook andere
informatie. Een consolidering van die informatie maakt het mogelijk om
bezoekers te catalogeren en het zogenaamde raadpleegcijfer van de Online
Diensten te analyseren. Het is ook een middel om de bezoekers te profileren,
per categorie of per IPadres. De cookies van bezoekherkomst kunnen ook dienen
om de raadpleegcijfercookies verder te verfijnen.

 

Trackingcookies. 
De derde partij trackingcookies worden gebruikt door adverteerders en andere derden om surfen op te volgen. Ze kunnen zich op de werkpost van de internetgebruiker opstapelen waarna de Online
Diensten en andere websites en online omgevingen ze vergelijken. Het betreft
hier het nagaan van uw surfgedrag. Het is informatie die adverteerders
gebruiken om hun reclame af te stellen op basis van onder meer uw vermoedelijke
voorkeuren en gewoontes.

 

Advertentiecookies. 
Veel (commerciële) websites en ook onze Online Diensten bevatten reclameberichten, meestal onder
de vorm van banners die cookies opslaan op de werkpost van de
internetgebruiker. Deze cookies kunnen door de pagina zelf gegenereerd worden
op het ogenblik dat de banner wordt getoond tijdens het vluchtig overlopen van
het scherm of door expliciet te klikken. Deze cookies bevatten informatie over
uw surfgedrag en heeft als doel om u reclame aan te bieden die binnen uw
interessesfeer valt.

 

Referentiecookies.
Wij kunnen ook samenwerken met derde partijen voor het leveren van bijkomende diensten. Deze derde
partijen leveren hun eigen cookies die door de partnersite gegenereerd worden
als derde partijcookies. De derde adverteerders en de andere organisaties
gebruiken op die manier de bezochte website om hun eigen cookies te creëren
voor het opslaan van informatie over de activiteiten op de bezochte website. De
derde adverteerder gebruikt vervolgens deze informatie om reclame te
verspreiden op de bezochte websites of op andere website waarmee deze derde een
overeenkomst heeft gesloten: andere partners die u volgens hen zouden kunnen
interesseren, gelet op de inhoud die u hebt geraadpleegd. De derde
adverteerders kunnen ook deze informatie gebruiken om de doeltreffendheid van
hun reclame te meten en om hun controleveld uit te breiden via cascadeovereenkomsten.
Bijvoorbeeld, de icoontjes van sociale netwerken op een online shoppingsite,
geeft aan die netwerken toegang tot de lijst van de aankopen van de shopper
door gebruik te maken van de referentiecookies.

 

Cookies voor multimediadragers. 
Een multimediaweergave die begrijpelijk is vergt kennis van multimediaparameters:
het type te downloaden bestand, gebruikte compressiewijze, duur van de
weergave, afmetingen van het weergavevenster, manier waarop de intellectuele
rechten worden beschermd, etc. Dergelijke informatie is in principe anoniem en
wordt voorlopig opgeslagen op uw werkpost, zonder persoonlijke gegevens.

 

Cookies voor multimediagebruik.
De meeste bestanddelen die multimediaweergave mogelijk maken hebben
functionaliteiten ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid: onthouden van de
recent bekeken of beluisterde media, klassement in albums per auteur, etc. Deze
informatie kan worden onthouden in een cookievorm, in metabestanden of op een
meer intelligente manier beheerd worden binnen de gegevensbank die op de
werkpost van de gebruiker werd gecreëerd. Deze informatiegegevens op zich, zijn
geen persoonsgegevens maar kunnen voor andere doeleinden opnieuw gebruikt
worden, bijvoorbeeld om een profiel te maken van de gebruiker (met name het definiëren
van zijn smaak en soort gedrag op grond van de bezochte media).

 

“Flash” of “LSO”- cookies. 
Indien onze Online Diensten gebruik van een “Adobe Flash Player”-extensie om animaties of
videoinhoud af te spelen, genereert deze extensie bijzondere cookies (Local
Shared Objects). Dit zijn cookies voor multimediadragers maar ze bieden ook
andere cookies aan voor multimediagebruik. Deze cookies worden niet beheerd
door browsersopties.

 

Cookies voor delen van inhoud.
Sociale netwerken zijn talrijk en gevarieerd, bijvoorbeeld: Facebook, Google+,
Twitter, Tumblr, Myspace, Linkedin, Viadeo, Xing. Zij bieden meestal knoppen
aan voor delen van inhoud (van het type “vind ik leuk”, “g+1”, “Tweeter”,
“YouTube”,…) en gebruiken cookies om hun diensten te kunnen verstrekken. Deze
cookies worden beheerd door softwaremodules, met name plug-ins, die zij zelf
ter beschikking stellen of die al dan niet gratis worden aangeboden door de
ontwikkelaars. Deze modules worden aangeboden als eigen versie of open source
en bieden niet noodzakelijk een elementaire garantie op wettelijke
overeenstemming. Het tonen van deze knoppen genereert impliciet verschillende
requests op de sociale netwerksites en een informatie-uitwisseling, meestal
zonder medeweten van de gebruiker. Deze voor de gebruiker stille dialoog
genereert vanzelfsprekend standaard communicatiecookies, eigen aan sociale
netwerksites maar zijn derde partij ten aanzien van de getoonde website die de
internetgebruiker bezoekt. Bovendien veroorzaakt een klik op de knop een reeks
communicaties met het sociaal netwerk en worden er geassocieerde cookies
gebruikt. Welnu, hoewel die expliciete klik een toestemming uitdrukt voor de
gekende functie van de knop, is dit niet noodzakelijk het geval voor de
onderliggende of verborgen verwerkingen.

 

Webbaken. 
De web bug heeft diverse namen: web bug, webbeacon, tracking bug, clear gif, pixeltag. Het is een beeldje van 1 pixel, transparant en dus onzichtbaar op de pagina. Hij dekt de softwarecode
die de functies samenbrengt van derde partij cookies, cookies voor delen van
inhoud en het referentiecookie.

4. Beheer van cookies

Door uw gebruik van de Online Diensten verleent u uw toestemming
voor het gebruik van cookies.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies
weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen
van uw computer of mobiel eindapparaat. Elk type browser heeft z'n eigen manier
van het beheren van cookies. De informatie kunt u vinden op de websites van
Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari en Firefox.

Indien u de advertentiecookies (o.a. van Google of Criteo) wil
weigeren, kan u dit doen via de website http://www.youronlinechoices.com/

Indien u geen reclame wil ontvangen op basis van uw surfgedrag en
de remarketing cookies, zoals deze van Google, kunt u de instellingen wijzigen
van de Google Ads Preferences Manager. Google raadt tevens het installeren van
de Google Analytics Opt-out Browser Add-on aan.

Stemt u tijdens een bezoek aan de Online Diensten van Club Brugge
in met het gebruik van cookies, dan kunnen die worden gebruikt bij volgende
bezoeken aan onze Online Diensten.

Indien de cookies persoonsgegevens zouden bevatten, kunt u voor
meer informatie ons privacybeleid raadplegen, via deze
pagina.